Kontrast Rozmiar tekstu

Wniosek z dnia 28.04.2021 r. (WB1-PP.1431.26.2021)

Wniosek o dostęp do informacji publicznej w następującym zakresie:

kopii decyzji o warunkach zabudowy WB1-PP.6730.200.2017 z dnia 6 lutego 2018 r. - Budowa nie więcej niż 14 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolno stojących na działce oznaczonej nr ewid. 120/3, położonej w obrębie geodezyjnym Koninko.

Pełna treść wniosku