Kontrast Rozmiar tekstu

Wniosek z dnia 28.04.2021 r. (WB1-PP.1431.27.2021)

Wniosek o dostęp do informacji publicznej w następującym zakresie:

kopii decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego wydanych począwszy od 2003 r. dla działek ewidencyjnych oznaczonych aktualnie numerami ewid.: 109/19 i 109/20, położonych w obrębie geodezyjnym Koninko, gmina Kórnik.

Pełna treść wniosku