Wniosek z dnia 28.04.2022 r. (WB1-PP.1431.17.2022)
Kontrast Rozmiar tekstu

Wniosek z dnia 28.04.2022 r. (WB1-PP.1431.17.2022)

Wniosek o dostęp do informacji publicznej w następującym zakresie: 

działań i etapie prowadzonego postępowania planistycznego w zakresie uchwały nr XXIII/295/2020 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 26 sierpnia 2020r., a w szczególności określenie na jakim etapie postępowania jest procedura o raz w jakim okresie planowane jest zakończenie procedury administracyjnej.

Jednocześnie w przypadku wypracowanego projektu planu proszę o informację jakie jest przewidywane przeznaczeni w projekcie planie działki nr ewid. 44/4 ob. Skrzynki, gmina Kórnik.

Pełna treść wniosku