Wniosek z dnia 28.05.2021 r. (WB1-PP.1431.31.2021)
Kontrast Rozmiar tekstu

Wniosek z dnia 28.05.2021 r. (WB1-PP.1431.31.2021)

Wniosek o dostęp do informacji publicznej w następującym zakresie:

Informacje w zakresie przedsięwzięć polegających na zastosowaniu odnawialnych źródeł energii (OZE) w formie farm fotowoltaicznych lub innych technologii OZE - o wszystkich wydanych, procedowanych i rozpatrywanych wnioskach o wydanie decyzji środowiskowych, warunków zabudowy.

Informacje w zakresie możliwości lokalizowania odnawialnych źródeł energii na terenie gminy oraz planowanych przez Gminę zmianach zapisów w studium lub miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego pod kątem możliwości realizacji farm fotowoltaicznych o mocy powyżej 100 kW.

Pełna treść wniosku