Wniosek z dnia 28.09.2023 r. (WB1-GN.1431.15.2023)
Kontrast Rozmiar tekstu

Wniosek z dnia 28.09.2023 r. (WB1-GN.1431.15.2023)

Wniosek o dostęp do informacji publicznej w następującym zakresie: 

  1. Kopii Umowy udostępnienia sali Świetlicy Gminnej w Biernatkach.
  2. Faktury za wynajem świetlicy.
  3. Potwierdzenia płatności za ten wynajem.
  4. Przesłania informacji czy na terenie gminy wynajmowano/użyczano pomieszczenia lub sale w obiektach gminnych partiom politycznym w 2023 roku
  5. Jeżeli takie najmy bądź użyczenia miały miejsce proszę o listę tych wydarzeń.

Pełna treść wniosku