Wniosek z dnia 28.09.2023 r. (WB1-PP.1431.52.2023)
Kontrast Rozmiar tekstu

Wniosek z dnia 28.09.2023 r. (WB1-PP.1431.52.2023)

Wniosek o dostęp do informacji publicznej w następującym zakresie: 

podanie rozstrzygnięć podjętych przez Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik (wraz z uzasadnieniem) wobec wniesionych przez Nowe Młyny Radzewa sp. z o.o. uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Radzewo- Etap I jak również rozstrzygnięć Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik podjętych w odniesieniu do innych uwag.

Pełna treść wniosku