Wniosek z dnia 28.09.2023 r. (WB2-ET.1431.17.2023)
Kontrast Rozmiar tekstu

Wniosek z dnia 28.09.2023 r. (WB2-ET.1431.17.2023)

Wniosek o dostęp do informacji publicznej w następującym zakresie: 

Uprzejmie proszę o podanie ilości w sztuk donic, postumentów z drzewami i inną roślinnością wystawioną na placach i ulicach gminy Kórnik.
Proszę o podanie kosztów zakupów tych roślin oraz kosztów rocznej pielęgnacji i montażu (ustawienia), demontażu donic naziemnych.
Proszę o podanie ilości roślin jednorocznych, wyschniętych oraz wielorocznych.

Pełna treść wniosku