Wniosek z dnia 28.09.2023 r. (WB2-ET.1431.18.2023)
Kontrast Rozmiar tekstu

Wniosek z dnia 28.09.2023 r. (WB2-ET.1431.18.2023)

Wniosek o dostęp do informacji publicznej w następującym zakresie: 

  1. Czy Urząd, jednostka budżetowa, bądź podmiot, którego Urząd jest udziałowcem posiada plan bądź potrzebę zakupu pojazdów dostawczych; pojazdów ciężarowych, autobusów, ciągników rolniczych, maszyn budowlanych, jeśli tak to proszę wskazać typ, rodzaj napędu, przeznaczenie oraz to czy pojazdy mają być nowe czy używane?
  2. Proszę o wykaz parku maszynowego obecnie używanego do realizacji zadań własnych w ramach art. 7 ust 1 podpunkt 1,2,3 14 Ustawy o samorządzie gminnym Dz.U. z 2O22r. poz 559,583 w formie tabeli zawierającej rok produkcji, rodzaj paliwa oraz normę emisji spalin.
  3. Proszę o podanie danych kontaktowych Urzędnika tj, adres email adres do korespondencji telefon oraz jego stanowisko służbowe, który w zakresie powierzonych mu zadań jest odpowiedzialny za decyzję o wymianie lub zakupie wymienionych w pkt 1-2 jednostek.

Jeśli organ do którego wnioskuję jest niewłaściwy w sprawie udzielenia odpowiedzi tona podstawie art. 65 KPA proszę o przekazanie wniosku do jednostek lub podmiotów właściwych rzeczowa I miejscowo.

Pełna treść wniosku