Wniosek z dnia 29.03.2022 r. (WB1-PP.1431.13.2022)
Kontrast Rozmiar tekstu

Wniosek z dnia 29.03.2022 r. (WB1-PP.1431.13.2022)

Wniosek o dostęp do informacji publicznej w następującym zakresie: 

na podstawie prowadzonych przez Organ ewidencji , rejestrów bądź innych danych znajdujących się w posiadaniu Organu, informacji publicznej w zakresie nieruchomości („Nieruchomość”):

  1.  składającej się m.in, z działki o numerze ewidencyjnym 25 położonej w miejscowości Robakowo (gmina Kórnik, powiat poznański, woj. wielkopolskie), obręb ewidencyjny Robakowo, dla której Sąd Rejonowy w Środzie Wielkopolskiej, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą numer ....

Uprzejmie proszę o potwierdzenie, czy Nieruchomość:

  • położona jest na obszarze rewitalizacji, (jeśli tak, to czy uchwała o wyznaczeniu rewitalizacji zawiera ograniczenia dotyczące wydawania decyzji o warunkach zabudowy czy też pierwokupu - proszę o wskazanie sygnatury oraz daty uchwały oraz jeśli nie, to czy nie zostały podjęte prace w celu ustanowienia obszaru rewitalizacji),
  • została objęta gminnym programem rewitalizacji (a jeśli tak, to czy wynika z niego konieczność uchwalenia miejscowego planu rewitalizacji);
  • znajduje się na terenie Specjalnej Strefy Rewitalizacji (a jeśli tak, to czy uchwała o ustanowieniu strefy zawiera ograniczenia dotyczące wydajania decyzji o warunkach zabudowy - prosimy o wskazanie sygnatury oraz daty uchwały);
  • jest objęta miejscowym planem rewitalizacji (a jeśli tak to czy wynikają z niego ograniczenia dot. prowadzenia działalności handlowej/usługowej czy też w stosunku do rozmieszczenia obiektów handlowych).

Pełna treść wniosku