Wniosek z dnia 29.03.2022 r. (WB2-ET.1431.6.2022)
Kontrast Rozmiar tekstu

Wniosek z dnia 29.03.2022 r. (WB2-ET.1431.6.2022)

Wniosek o dostęp do informacji publicznej w następującym zakresie: 

na podstawie prowadzonych przez Organ ewidencji, rejestrów bądź innych danych znajdujących się w posiadaniu Organu, informacji publicznej w zakresie nieruchomości („Nieruchomość”):

  1. składającej się m.in. z działki o numerze ewidencyjnym 25 położonej w miejscowości Robakowo (gmina Kórnik, powiat poznański, woj. wielkopolskie), obręb ewidencyjny Robakowo, dla której Sąd Rejonowy w Środzie Wielkopolskiej, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą numer ....

Zwracam się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie:

  • czy Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej, a jeśli tak to, do której drogi i na podstawie jakiej uchwały posiada ona status drogi publicznej (sygnatura oraz data podjęcia uchwały);
  • czy najbliższa względem Nieruchomości droga posiada w całości status drogi publicznej, a zwłaszcza czy posiada ona status drogi publicznej w części, w której przylega do Nieruchomości;
  • z jakich działek składa się droga publiczna (w części przylegającej do Nieruchomości), czy wszystkie z tych działek posiadają status drogi publicznej oraz kto jest ich właścicielem/użytkownikiem wieczystym, jak również zarządcą poszczególnych działek;
  • w przypadku, gdyby Nieruchomość nie posiadała bezpośredniego dostępu do drogi publicznej, prośba o wskazanie, w jaki sposób Nieruchomość ma zapewniony pośredni dostęp do drogi publicznej.

Pełna treść wniosku