Wniosek z dnia 29.04.2021 r. (WB2-SM.1431.4.2021)
Kontrast Rozmiar tekstu

Wniosek z dnia 29.04.2021 r. (WB2-SM.1431.4.2021)

Wniosek o dostęp do informacji publicznej w następującym zakresie:

  1. Czy w Państwa gminie został już powołany koordynator ds. powołania Zespołu Zarządzania Kryzysowego w celu wsparcia działań ratowniczych o których mowa dalej w piśmie. Ew. czy taki zespół lub o podobnej funkcji już funkcjonuje i kto jest w nim osobą odpowiedzialną.
  2. Czy prowadzą Państwo ewidencję zgonów związanych w związku z eksperymentem medycznym masowego wyszczepiania populacji szczepionkami mRNA wszelkich producentów (BioNTech / Pfizer, Moderna, AtraZeneca, Janssen)
  3. Jaka jest dotychczasowa suma roszczeń odszkodowawczych z tytułu dezinformacji i współudziału gmin w procederze masowego wykonywania eksperymentu medycznego na mieszkańcach gminy?

Pełna treść wniosku