Wniosek z dnia 29.07.2022 r. (B-PG.1431.6.2022) | Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Kórnik
Kontrast Rozmiar tekstu

Wniosek z dnia 29.07.2022 r. (B-PG.1431.6.2022)

Wniosek o dostęp do informacji publicznej w następującym zakresie: 

Czy na terenie Państwa jednostki Samorządu Terytorialnego funkcjonuje młodzieżowa rada JST? W przypadku działalności młodzieżowej rady prosimy o przekazanie danych kontaktowych z przedstawicielami bądź opiekunem młodzieżowej rady jednostki samorządu terytorialnego. 

Pełna treść wniosku