Wniosek z dnia 29.09.2021 r. (WB1-GN.1431.16.2021)
Kontrast Rozmiar tekstu

Wniosek z dnia 29.09.2021 r. (WB1-GN.1431.16.2021)

Wniosek o dostęp do informacji publicznej w następującym zakresie:

czy dla:

  • działek o numerach ewidencyjnych 79/1 i 81 z obrębu 0007 Dachowa, położonych we wsi Dachowa, gminie Kórnik, dla których Sąd Rejonowy w Środzie Wielkopolskiej, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze ...,
  • działki o numerze ewidencyjnym 80 z obrębu 0007 Dachowa, położonej we wsi Dachowa, gminie Kórnik, identyfikator działki 302109_5.0007,80

(dalej jako „Nieruchomość"),

  1. ustalona została opłata adiacencka na podstawie ustawy z dnia 21 lipca 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990);
  2. prowadzone jest postępowanie w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej na podstawie ww. ustawy dla Nieruchomości.

Pełna treść wniosku