Wniosek z dnia 29.09.2021 r. (WB2-ET.1431.19.2021)
Kontrast Rozmiar tekstu

Wniosek z dnia 29.09.2021 r. (WB2-ET.1431.19.2021)

Wniosek o dostęp do informacji publicznej w następującym zakresie:

czy dla:

  • działek o numerach ewidencyjnych 79/1 i 81 z obrębu 0007 Dachowa, położonych we wsi Dachowa, gminie Kórnik, dla których Sąd Rejonowy w Środzie Wielkopolskiej, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze ...,
  • działki o numerze ewidencyjnym 80 z obrębu 0007 Dachowa, położonej we wsi Dachowa, gminie Kórnik, identyfikator działki 302109_5.0007.80

(łącznie dalej jako „Nieruchomość"),

  1. posiadają bezpośredni dostęp do drogi publicznej, a w przypadku gdy przedmiotowe działki nie posiadają bezpośredniego dostępu do drogi publicznej, uprzejmie proszę o wskazanie, przez jakie działki Nieruchomość ma zapewniony pośredni dostęp do drogi publicznej oraz jakiemu podmiotowi przysługuje tytuł prawny do nieruchomości zapewniających pośredni dostęp do Nieruchomości.
  2. Wnoszę również o wskazanie numeru ewidencyjnego działki, na której znajduje się droga publiczna w miejscu, w którym Nieruchomość posiada do niej dostęp oraz udzielenie informacji, jakiemu podmiotowi przysługuje tytuł prawny do takiej działki ewidencyjnej.
  3. Proszę też o wskazanie numeru uchwały kategoryzującej drogę, do której Nieruchomość ma dostęp, jako drogę publiczną.
  4. Wnoszę także o informację czy toczą się lub są planowane inwestycje w odniesieniu do ulic położonych w sąsiedztwie Nieruchomości, lub czy toczą się lub są planowane inwestycje drogowe na Nieruchomości lub działkach bezpośrednio z nią sąsiadujących. W razie odpowiedzi twierdzącej, czy wyżej wymienione inwestycje będą związane z jakimikolwiek zobowiązaniami / ograniczeniami dla właścicieli / użytkowników wieczystych sąsiadujących z ww. drogami.

Pełna treść wniosku