Wniosek z dnia 29.09.2021 (WB2-ET.1431.18.2021)
Kontrast Rozmiar tekstu

Wniosek z dnia 29.09.2021 (WB2-ET.1431.18.2021)

Wniosek o dostęp do informacji publicznej w następującym zakresie:

czy dla:

  • działek o numerach ewidencyjnych 79/1 i 81 z obrębu 0007 Dachowa, położonych we wsi Dachowa, gminie Kórnik, dla których Sąd Rejonowy w Środzie Wielkopolskiej, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze ...,
  • działki o numerze ewidencyjnym 80 z obrębu 0007 Dachowa, położonej we wsi Dachowa, gminie Kórnik, identyfikator działki 302109_5.0007.80

(łącznie dalej jako „Nieruchomość"), trwają lub planowane są inwestycje, w tym w szczególności inwestycje w zakresie infrastruktury technicznej dotyczące Nieruchomości.

Pełna treść wniosku