Wniosek z dnia 30.09.2021 r. (WB1-OSR.1431.23.2021)
Kontrast Rozmiar tekstu

Wniosek z dnia 30.09.2021 r. (WB1-OSR.1431.23.2021)

Wniosek o dostęp do informacji publicznej w następującym zakresie:

czy dla:

  • działek o numerach ewidencyjnych 79/1 i 81 z obrębu 0007 Dachowa, położonych we wsi Dachowa, gminie Kórnik, dla których Sąd Rejonowy w Środzie Wielkopolskiej, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze ...,
  • działki o numerze ewidencyjnym 80 z obrębu 0007 Dachowa, położonej we wsi Dachowa, gminie Kórnik, identyfikator działki 302109_5.0007.80

(zwanych dalej łącznie „Nieruchomość”)

  • występują jakiekolwiek zanieczyszczenia w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (tj. Dz. U. z 2020, poz. 1219);
  • czy względem Nieruchomości toczą się lub są zakończone postępowania dotyczące zgody na usunięcie drzew i krzewów lub usunięcia drzew i krzewów bez wymaganego zezwolenia lub zgłoszenia; w zakresie tych postępowań czy nałożono jakiekolwiek kary na właściciela / użytkownika wieczystego Nieruchomości, a w razie odpowiedzi twierdzącej czy kary te zostały zapłacone;
  • czy wobec Nieruchomości zostały wydane decyzje o zezwoleniu na usunięcie drzew lub krzewów lub dokonano zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew lub krzewów w ciągu 5 lat od dnia udzielenia odpowiedzi na niniejszy wniosek;
  • czy na Nieruchomości znajdują się jakiekolwiek urządzenia mogące wpływać negatywnie na środowisko, które zostały zgłoszone właściwym organom; e. a także czy względem Nieruchomości przed adresatem wniosku toczą się lub zostały zakończone postępowania administracyjne;

Pełna treść wniosku