Wniosek z dnia 3.01.2023 r. (WB1-PP.1431.1.2023)
Kontrast Rozmiar tekstu

Wniosek z dnia 3.01.2023 r. (WB1-PP.1431.1.2023)

Wniosek o dostęp do informacji publicznej w następującym zakresie: 

Dotyczy: zapytanie ofertowe na sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie gminy Kórnik w 2023 roku (ID 706964) - umieszczone na platformie zakupowej Miasta i Gminy Kórnik.

Jaki jest cel prowadzenia kolejnego postępowania w przedmiotowej sprawie? Czy cel polega wyłącznie na wykluczeniu z postępowania mojej osoby? Czy fakt świadczenia usług na terenie gminy Kórnik w okresie poprzedzającym zapytanie ofertowe w jakikolwiek sposób przesądza o braku możliwości współpracy z moją osobą w późniejszym czasie? Czy podobne kryteria są stosowane względem innych zamówień oferowanych przez Miasto i Gminę Kórnik? Czy fakt prowadzenia działalności gospodarczej na terenie gminy Kórnik wyklucza z udziału w podobnych postępowaniach również wykonawców z innych branż - czy inni wykonawcy przykładowo posiadający siedzibę na terenie Miasta i Gminy Kórnik są również celowo przez Państwa wykluczani z udziału w podobnych postępowaniach?

Pełna treść wniosku