Wniosek z dnia 3.02.2022 r. (SE-WAO.1431.5.2022)
Kontrast Rozmiar tekstu

Wniosek z dnia 3.02.2022 r. (SE-WAO.1431.5.2022)

Wniosek o dostęp do informacji publicznej w następującym zakresie: 

  1. Czy korzystają Państwo jako urząd z podmiotu zewnętrznego, w zakresie sprawowania funkcji Inspektora Ochrony Danych?
  2. Proszę o wskazanie czy korzystają Państwo jako urząd z podmiotu zewnętrznego, w zakresie świadczenia usług informatycznych?
  3. Proszę o wskazanie czy korzystają Państwo jako urząd z podmiotu zewnętrznego, w zakresie świadczenia usług BHP?
  4. Proszę o wskazanie lat obowiązywania przyjętych uchwałą dokumentów strategicznych
  5. Czy dla wskazanych w punkcie 4 dokumentów podpisano obecnie umowy na opracowanie ich aktualizacji, na kolejne lata obowiązywania? Jeżeli tak to proszę podać
  6. Proszę o wskazanie czy korzystają Państwo jako urząd z podmiotu zewnętrznego, w zakresie świadczenia usług koordynatora ds. dostępności?
  7. Czy w budżecie na rok 2022 zaplanowany został przez urząd zakup przynajmniej 1 samochodu o napędzie elektrycznym? Jeżeli tak to proszę podać kwotę zaplanowaną na ten cel.
  8. Czy w budżecie na rok 2022 zaplanowany został przez urząd zakup przynajmniej 1 ładowarki do samochodu o napędzie elektrycznym?

Pełna treść wniosku