Wniosek z dnia 3.10.2023 r. (WB1-GN.1431.16.2023)
Kontrast Rozmiar tekstu

Wniosek z dnia 3.10.2023 r. (WB1-GN.1431.16.2023)

Wniosek o dostęp do informacji publicznej w następującym zakresie: 

informacji o wszelkich złożonych i oczekujących na rozpatrzenie wnioskach oraz o wszelkich wszczętych i toczących się postępowaniach administracyjnych, w szczególności dotyczących roszczeń reprywatyzacyjnych, wraz z podaniem informacji na temat danego postępowania, w tym etapu na jakim się ono znajduje

Pełna treść wniosku