Kontrast Rozmiar tekstu

Wniosek z dnia 4.04.2022 r. (B-KP.1431.2.2022)

Wniosek o dostęp do informacji publicznej w następującym zakresie: 

Jeżeli w zapytaniu pojawia się Inspektor Ochrony Danych to dotyczy to podmiotu gospodarczego lub osoby wykonującej taką funkcję na podstawie umowy cywilnoprawnej.

  1. Czy powołano u Państwa Inspektora Ochrony Danych, którym jest inna osoba lub podmiot gospodarczy nie będący pracownikiem Państwa jednostki?
  2. Proszę o przesłanie mi skanu umowy o świadczenie usługi wymienionej w pkt. 1?
  3. Czy powołano u Państwa osobę do kontaktu z właściwym zespołem CSIRT poziomu krajowego zgodnie z ustawą z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz. U. z 2018 r., poz. 1560 z późn. zm.).?
  4. Czy osoba pełniąca funkcję wskazaną w pkt. 3 to Państwa pracownik ? 
  5. Jeżeli funkcję wskazaną w pkt. 3 pełni inna osoba niż Państwa pracownik proszę o przesłanie mi skanu umowy o świadczeniu tej usługi.

Pełna treść wniosku