Wniosek z dnia 4.04.2022 r. (WB1-PP.1431.15.2022)
Kontrast Rozmiar tekstu

Wniosek z dnia 4.04.2022 r. (WB1-PP.1431.15.2022)

Wniosek o dostęp do informacji publicznej w następującym zakresie: 

o przekazanie kopii Ostatecznej Decyzji Burmistrza Gminy Kórnik nr WB.PP.7331-48/10 ź dnia 31.06.2010 r.

Pełna treść wniosku