Wniosek z dnia 4.08.2023 r. (SK-SP.1431.1.2023)
Kontrast Rozmiar tekstu

Wniosek z dnia 4.08.2023 r. (SK-SP.1431.1.2023)

Wniosek o dostęp do informacji publicznej w następującym zakresie: 

o aktualnych tytułach dłużnych samorządu (kredyty Inwestycyjne oraz obligacje)

Pełna treść wniosku