Wniosek z dnia 4.10.2021 r. (WB1-GN.1431.17.2021)
Kontrast Rozmiar tekstu

Wniosek z dnia 4.10.2021 r. (WB1-GN.1431.17.2021)

Wniosek o dostęp do informacji publicznej w następującym zakresie:

czy zgodnie z prowadzonymi przez Organ ewidencjami i rejestrami - przed adresatem wniosku w okresie od 1945 roku do dnia otrzymania nin. wniosku przez tut. Organ, były prowadzone lub są obecnie prowadzone:

  1.  postępowania dotyczące roszczeń restytucyjnych / reprywatyzacyjnych / o zwrot wywłaszczonej Nieruchomości lub jej części, zgłoszonych przez byłych właścicieli Nieruchomości lub ich następców prawnych; 
  2. postępowania w przedmiocie zwrotu bądź odmowy zwrotu wywłaszczonych nieruchomości względem Nieruchomości lub jej części;
  3. postępowania dotyczące stwierdzenia nieważności orzeczenia o wywłaszczeniu/ przejęciu własności Nieruchomości lub jej części na rzecz Skarbu Państwa / jednostki samorządu terytorialnego albo decyzji o odmowie zwrotu wywłaszczonej Nieruchomości lub jej części;
  4. postępowania dotyczące wznowienia postępowania w sprawie wywłaszczenia / przejęcia własności Nieruchomości lub jej części na rzecz Skarbu Państwa / jednostki samorządu terytorialnego albo odmowy zwrotu wywłaszczonej Nieruchomości lub jej części;
  5. postępowania dotyczące stwierdzenia nieważności orzeczenia lub wznowienia postępowania zakończonego orzeczeniem, na podstawie którego Skarb Państwa / jednostka samorządu terytorialnego nabyła tytuł prawny do Nieruchomości;

Pełna treść wniosku