Wniosek z dnia 5.07.2022 r. (SE-WAO.1431.11.2022)
Kontrast Rozmiar tekstu

Wniosek z dnia 5.07.2022 r. (SE-WAO.1431.11.2022)

Wniosek o dostęp do informacji publicznej w następującym zakresie: 

 1. Czy korzystają Państwo jako urząd z podmiotu zewnętrznego, w zakresie sprawowania funkcji Inspektora Ochrony Danych?
  Jeżeli tak, to proszę podać:
  a) okres obecnie obowiązującej umowy
  b) imię i nazwisko inspektora ochrony danych
  c) pełne dane działalności gospodarczej/ podmiotu prawnego z którym zawarta jest umowa w ramach pełnienia funkcji IOD, 
  d) kwota miesięcznego wynagrodzenia (netto oraz brutto).
 2. Proszę o wskazanie czy korzystają Państwo jako urząd z podmiotu zewnętrznego, w zakresie świadczenia usług informatycznych?
  Jeżeli tak, to proszę podać:
  a) okres obecnie obowiązującej umowy
  b) pełne dane działalności gospodarczej/ podmiotu prawnego z którym zawarta jest umowa
  c) kwota miesięcznego / rocznego wynagrodzenia (netto oraz brutto)
 3. Proszę o wskazanie czy korzystają Państwo jako urząd z podmiotu zewnętrznego, w zakresie świadczenia usług BHP?
  Jeżeli tak, to proszę podać:
  a) okres obecnie obowiązującej umowy
  b) pełne dane działalności gospodarczej/ podmiotu prawnego z którym zawarta jest umowa
  c) kwota miesięcznego / rocznego wynagrodzenia (netto oraz brutto).
 4. Proszę o wskazanie lat obowiązywania przyjętych uchwałą dokumentów strategicznych:
  a) Strategia Rozwoju Gminy,
  b) Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych
  c) Program Rewitalizacji,.
 5. Czy dla wskazanych w punkcie 4 dokumentów podpisano obecnie umowy na opracowanie ich aktualizacji, na kolejne lata obowiązywania? Jeżeli tak to proszę podać:
  a) okres obecnie obowiązującej umowy
  b) pełne dane działalności gospodarczej/ podmiotu prawnego z którym zawarta jest umowa
  c) kwota łącznego wynagrodzenia za opracowanie (netto oraz brutto)
 6. Proszę o wskazanie czy korzystają Państwo jako urząd z podmiotu zewnętrznego, w zakresie świadczenia usług koordynatora ds. dostępności? Jeżeli tak, to proszę podać:
  a) okres obecnie obowiązującej umowy
  b) pełne dane działalności gospodarczej/ podmiotu prawnego z którym zawarta jest umowa
  c) kwota miesięcznego / rocznego wynagrodzenia (netto oraz brutto)
 7. Czy w budżecie na rok 2022 zaplanowany został przez urząd zakup przynajmniej 1 samochodu o napędzie elektrycznym? Jeżeli tak to proszę podać kwotę zaplanowaną na ten cel.
 8. Czy w budżecie na rok 2022 zaplanowany został przez urząd zakup przynajmniej 1 ładowarki do samochodu o napędzie elektrycznym?

Pełna treść wniosku