Kontrast Rozmiar tekstu

Wniosek z dnia 5.12.2022 r. (SE-WAO.1431.20.2022)

Wniosek o dostęp do informacji publicznej w następującym zakresie: 

przekazania następujących danych:

  • Czy na działkach o numerach ewidencyjnych 474 i 475, obręby Borowiec było dozwolony postawienie placu zabaw zgodnie z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, ponieważ w MPZP wyżej wymienione działki widnieją jako zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
  • Czy plac zabaw został zgłoszony w starostowie budowlanym
  • Czy plac zabaw odpowiada obowiązującym przepisom dotyczącym jego usytuowania tj. odległość od drogi, odległość od zabudowań itp.
  • Czy urządzenia placu zabaw oraz boiska do koszykówki spełniają normy o bezpieczeństwie nawierzchni i urządzeń. Proszę o przedstawienie stosownych dokumentów.
  • Czy plac zabaw posiada aktualne przeglądy wymagane prawem

Pełna treść wniosku