Wniosek z dnia 6.06.2023 r. (WB2-ET.1431.7.2023)
Kontrast Rozmiar tekstu

Wniosek z dnia 6.06.2023 r. (WB2-ET.1431.7.2023)

Wniosek o dostęp do informacji publicznej w następującym zakresie: 

jaki budżet Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia oraz jakie firmy złożyły oferty wraz z podanymi przez nie cenami ofertowymi.

Pełna treść wniosku