Wniosek z dnia 6.08.2021 r. (WB2-WI.1431.12.2021)
Kontrast Rozmiar tekstu

Wniosek z dnia 6.08.2021 r. (WB2-WI.1431.12.2021)

Wniosek o dostęp do informacji publicznej w następującym zakresie:

dot. realizacji zamówień pn.

„Budowa drogi gminnej zbiorczej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 433 obręb Żerniki do działki nr 11 obręb Robakowo, w miejscowości Robakowo gmina Kórnik" (realizacja w latach: 2015-2016) poprzez odpowiedź na pytania:

  1. Czy Pan Paweł Napierała pełnił funkcję kierownika robót? Jeśli tak to jaki był okres pełnienia danej funkcji na przedmiotowym zamówieniu?
  2. Jaki był termin realizacji przedmiotowego zamówienia?
  3. Jaka była ostateczna wartość brutto robót?

„Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Kamionki-Szczytniki-Koninko" (realizacja w roku: 2015) poprzez odpowiedź na pytania:

  1. Czy Pan Paweł Napierała pełnił funkcję kierownika robót? Jeśli tak to jaki był okres pełnienia danej funkcji na przedmiotowym zamówieniu?
  2. Jaki był termin realizacji przedmiotowego zamówienia?
  3. Jaka była ostateczna wartość brutto robót?

Pełna treść wniosku