Wniosek z dnia 6.10.2021 r. (WB1-PP.1431.52.2021)
Kontrast Rozmiar tekstu

Wniosek z dnia 6.10.2021 r. (WB1-PP.1431.52.2021)

Wniosek o dostęp do informacji publicznej w następującym zakresie:

czy dla:

  • działek o numerach ewidencyjnych 79/1 i 81 z obrębu 0007 Dachowa, położonych we wsi Dachowa, gminie Kórnik, dla których Sąd Rejonowy w Środzie Wielkopolskiej, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze ...,
  • działki o numerze ewidencyjnym 80 z obrębu 0007 Dachowa, położonej we wsi Dachowa, gminie Kórnik, identyfikator działki 302109_5.0007.80

(zwanych dalej łącznie „Nieruchomość”) została podjęta uchwała o zasadach i warunkach sytuowania obiektów małej architektury, o której mowa w art. 37a ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2021 poz. 741 ze zm.)

Pełna treść wniosku