Kontrast Rozmiar tekstu

Wniosek z dnia 6.10.2021 r. (WB1-PP.1431.54.2021)

Wniosek o dostęp do informacji publicznej w następującym zakresie:

czy dla:

  • działki o numerach ewidencyjnych 79/1 i 81 z obrębu 0007 Dachowa, położonych we wsi Dachowa, gminie Kórnik, dla których Sąd Rejonowy w Środzie Wielkopolskiej, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze.... ,
  • działki o numerze ewidencyjnym 80 z obrębu 0007 Dachowa, położonej we wsi Dachowa, gminie Kórnik, identyfikator działki 302109J5.0007.80

(łącznie dalej jako „Nieruchomość"), wydane zostały:

a. decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
b. decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;
dalej jako „Decyzje" lub toczą / toczyły się postępowania dotyczące wydania wyżej wymienionych Decyzji
w odniesieniu do Nieruchomości.

Pełna treść wniosku