Wniosek z dnia 6.10.2022 r. (WB1-PP.1431.36.2022)
Kontrast Rozmiar tekstu

Wniosek z dnia 6.10.2022 r. (WB1-PP.1431.36.2022)

Wniosek o dostęp do informacji publicznej w następującym zakresie: 

wydanych oraz procedowanych Warunków Zabudowy dotyczących:

  • farm fotowoltaicznych o mocy instalacji powyżej 0,5 MW, wraz ze wskazaniem ich lokalizacji na terenie gminy Kórnik, tj. nr działki ewidencyjnej i obrębu,
  • elektrowni wiatrowych o mocy instalacji powyżej 0,9 MW, wraz ze wskazaniem ich lokalizacji na terenie gminy Kórnik, tj. nr działki ewidencyjnej i obrębu,
  • biogazowni o mocy instalacji powyżej 0,9 MW, wraz ze wskazaniem ich lokalizacji na terenie gminy Kórnik, tj. nr działki ewidencyjnej i obrębu.

Pełna treść wniosku