Wniosek z dnia 6.11.2023 r. (WB1-PP.1431.62.2023)
Kontrast Rozmiar tekstu

Wniosek z dnia 6.11.2023 r. (WB1-PP.1431.62.2023)

Wniosek o dostęp do informacji publicznej w następującym zakresie: 

Udostępnienie treści i ilości wniosków przesłanych do opracowywanej zmiany mpzp dla obszaru wsi Borówiec arkusz 4

Pełna treść wniosku