Wniosek z dnia 7.03.2022 r. (WB1-PP.1431.6.2022)
Kontrast Rozmiar tekstu

Wniosek z dnia 7.03.2022 r. (WB1-PP.1431.6.2022)

Wniosek o dostęp do informacji publicznej w następującym zakresie: 

  1. Prowadzonych obecnie postępowań administracyjnych w sprawie wydania warunków zabudowy dla elektrowni fotowoltaicznych na obszarze Państwa gminy, z podaniem lokalizacji, wnioskowanej mocy farmy fotowoltaicznej oraz Inwestora;
  2. Wydanych decyzji administracyjnych w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla elektrowni fotowoltaicznych na obszarze Państwa gminy w latach od 2017 do chwili obecnej z podaniem lokalizacji, mocy farmy fotowoltaicznej oraz Inwestora.

Pełna treść wniosku