Wniosek z dnia 7.11.2022 r. (WB1-PP.1431.45.2022)
Kontrast Rozmiar tekstu

Wniosek z dnia 7.11.2022 r. (WB1-PP.1431.45.2022)

Wniosek o dostęp do informacji publicznej w następującym zakresie: 

  1. Czy na działce jest możliwośćpostawienia kontenera przenośnego nietrwale związanego z gruntem do 30m2?
  2. Czy można wkopać zbiornik na deszczówkę?
  3. Czy można działkę w całości o numerze 47/12 ogrodzić?

Pełna treść wniosku