Wniosek z dnia 8.02.2022 r. (WB1-GN.1431.3.2022)
Kontrast Rozmiar tekstu

Wniosek z dnia 8.02.2022 r. (WB1-GN.1431.3.2022)

Wniosek o dostęp do informacji publicznej w następującym zakresie: 

  1. zgłoszenia przez jakiekolwiek podmioty, w tym w szczególności (ale nie wyłącznie) któregokolwiek z poprzednich właścicieli Nieruchomości, roszczeń reprywatyzacyjnych dotyczących zwrotu Nieruchomości lub ich części bądź wypłaty odszkodowania za wywłaszczenie Nieruchomości lub ich części; lub
  2. wszczęcia postępowań administracyjnych lub sądowych mających na celu zbadanie prawidłowości nabycia własności Nieruchomości lub ich części; lub
  3. głoszenia jakichkolwiek innych roszczeń w stosunku do Nieruchomości lub ich części.

Pełna treść wniosku