Wniosek z dnia 8.11.2023 r. (WB1-PP.1431.64.2023)
Kontrast Rozmiar tekstu

Wniosek z dnia 8.11.2023 r. (WB1-PP.1431.64.2023)

Wniosek o dostęp do informacji publicznej w następującym zakresie: 

  1. projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kórnik, obejmującego grunty miejscowości Koninko, Szczytniki, Kamionki, Bnin, Czołowo, Konarskie, Radzewo, Czmoniec, Czmoń i Błażejewko oraz części obrębów Żerniki, Gądki, Borowiec, Skrzynki, Kórnik, Biernatki - jezioro i Dziećmierowo na zachód od S11,

  2. uchwały nr ХИХ/712/2022 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 26.10.2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego plariu.żągąspodąrowania przestrzenne go­dła' części obrębu geodezyjnego Czmoń, w rejonie ulic: Polnej, Strażackiej i Lipowej oraz dla działek o numerach ewidencyjnych: 354, 466; 480 i 490, gmina Kórnik  jako: „Uchwała MPZP"),

  3. działek 255/10,255/9 oraz 255/4 obręb 0004 Czmoń (dalej łącznie jako: "Działki").

Pełna treść wniosku