Wniosek z dnia 9.06.2021 r. (B-PG.1431.11.2021) | Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Kórnik
Kontrast Rozmiar tekstu

Wniosek z dnia 9.06.2021 r. (B-PG.1431.11.2021)

Wniosek o dostęp do informacji publicznej w następującym zakresie:

działań podejmowanych przez gminę Kórnik w zakresie zarządzania nieruchomościami zabytkowymi na terenie gminy z ostatnich 10 lat.
- jakie zostały wykonane prace przy nieruchomościach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków? (renowacje, remonty,...)
- w jaki sposób zostały one sfinansowane ( dofinansowania,..)

Pełna treść wniosku