Wniosek z dnia 9.06.2021 r. (WB1-PP.1431.33.2021)
Kontrast Rozmiar tekstu

Wniosek z dnia 9.06.2021 r. (WB1-PP.1431.33.2021)

Wniosek o dostęp do informacji publicznej w następującym zakresie:

elektrowni fotowoltaicznych na terenie Państwa Gminy, w następującym zakresie:

  • ilości prowadzonych obecnie postępowań w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy, ze wskazaniem lokalizacji danej farmy, jej mocy i Inwestora,
  • ilości wydanych decyzji o warunkach zabudowy od roku 2015, ze wskazaniem lokalizacji danej farmy, jej mocy i Inwestora.

Pełna treść wniosku