Kontrast Rozmiar tekstu

Wniosek z dnia 9.08.2021 r. (B-KWM.1431.4.2021)

Wniosek o dostęp do informacji publicznej w następującym zakresie:

nagrania rozmowy telefoniczej z dnia 6.08.2021 godz. 10:49.

Pełna treść wniosku