Wniosek z dnia 9.11.2021 r. (WB1-GN.1431.19.2021) | Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Kórnik
Kontrast Rozmiar tekstu

Wniosek z dnia 9.11.2021 r. (WB1-GN.1431.19.2021)

Wniosek o dostęp do informacji publicznej w następującym zakresie:

nieruchomości składającej się m.in. z działki o numerze ewidencyjnym 24/12 położonej w miejscowości Żerniki (gmina Kórnik, powiat poznański, woj. wielkopolskie), obręb ewidencyjny Żerniki, dla której Sąd Rejonowy w Środzie Wielkopolskiej, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą numer ;
Zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji czy:

  • w stosunku do Nieruchomości były zgłaszane roszczenia reprywatyzacyjne przez byłych właścicieli dotyczących zarówno zwrotu Nieruchomości lub jej części, jak i wypłaty odszkodowania za wywłaszczenie Nieruchomości lub jej części; lub 
  • w stosunku do Nieruchomości były wszczynane postępowania administracyjne mające na celu zbadanie prawidłowości nabycia własności Nieruchomości lub jej części; lub
  • w stosunku do Nieruchomości były zgłaszane jakiekolwiek inne roszczenia dawnych właścicieli Nieruchomości lub jej części.

W przypadku odpowiedzi pozytywnej, wnoszę o szczegółowe podanie wszelkich informacji na temat
każdego z takich wniosków lub postępowań, a w szczególności poniższych informacji:

  • kto jest wnioskodawcą oraz jakie są pozostałe strony postępowania lub ewentualnie strony zainteresowane w sprawie;
  • kiedy dany wniosek został złożony oraz kiedy dane postępowanie zostało wszczęte;
  • pod jaką sygnaturą wniosek został zarejestrowany oraz pod jaką sygnaturą obecnie toczy się postępowanie;
  • jaki jest przedmiot żądania objęty wnioskiem oraz w jakim zakresie wniosek dotyczy Nieruchomości (proszę o podanie obszaru i położenia części Nieruchomości, której wniosek dotyczy);
  • przed jakim organem zostało wszczęte oraz toczy się obecnie postępowanie, a także na jakim etapie znajduje się dane postępowanie (tj. w której instancji, czy jest to pierwsze
    postępowanie w sprawie, czy wznowienie postępowania itp ).

Pełna treść wniosku