Kontrast Rozmiar tekstu

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek org. nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat w roku 2021 udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł