Kontrast Rozmiar tekstu

Wymeldowanie (obywatele polscy i cudzoziemcy)

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. Poz. 657 ze zm.).


Wymagane dokumenty:

Każdy kto opuszcza swoje miejsce pobytu stałego musi wymeldować się z miejsca dotychczasowego zameldowania na pobyt stały. Podobnie jest w przypadku wyprowadzki z miejsca pobytu czasowego - jeżeli osoba wyprowadzi się przed upływem zadeklarowanego terminu pobytu, musi ten fakt zgłosić w urzędzie.

Zgłoszenia wymeldowania można dokonać osobiście lub przez pełnomocnika, w urzędzie lub elektronicznie (przez Internet). Aby wymeldować  się przez Internet musisz posiadać Profil Zaufany na platformie ePUAP lub bezpieczny podpis elektroniczny.

W przypadku wymeldowywania przez pełnomocnika należy załączyć elektroniczny dokument pełnomocnictwa uwierzytelniony Profilem Zaufanym ePUAP lub podpisem kwalifikowanym (udzielającego pełnomocnictwa).

Jeżeli zgłoszenia będziesz dokonywał osobiście zabierz ze sobą:

 • wypełniony formularz: wymeldowania z miejsca pobytu stałego (pobierz) lub wymeldowania z miejsca pobytu czasowego (pobierz) - pobierz prawidłowy i wypełnij, a następnie wydrukuj. Jeżeli nie możesz go wydrukować, wypełnisz go w miejscu załatwiania sprawy (adresy znajdziesz poniżej),
 • dowód osobisty albo paszport.

Jeżeli Twojego zgłoszenia dokona pełnomocnik, powinien zabrać ze sobą:

 • pisemne pełnomocnictwo (pobierz) do wymeldowania,
 • dowód osobisty albo paszport;

Pamiętaj dokonując zameldowania w nowym miejscu zamieszkania, automatycznie dokonasz wymeldowania.

Rodzic, opiekun prawny lub opiekun faktyczny wymeldowują osobę, która nie ma zdolności do czynności prawnych (na przykład osoby całkowicie ubezwłasnowolnione, dzieci do 13. roku życia) lub osobę, która ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych (na przykład osoby częściowo ubezwłasnowolnione, dzieci w wieku od 13. do 18. roku życia).


Miejsce złożenia dokumentów

Wydział Spraw Obywatelskich, Kórnik, ul. Pl. Niepodległości 1, +48 61 81 70 411 wew. 608

Wydział pracuje:

 • w poniedziałki od 8:30 - 15:30,
 • we wtorki, środy, czwartki i piątki od 8:00 - 15:00.

  Opłaty

Zgłoszenie wymeldowania nie podlega opłacie skarbowej.

Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia potwierdzającego wymeldowanie wynosi 17 zł. (takie zaświadczenie dostaniesz na wniosek). Do pobrania w zakładce druki i wnioski.

Pełnomocnictwo do wymeldowania nie podlega opłacie skarbowej.

Pełnomocnictwo do odbioru zaświadczenia potwierdzającego wymeldowanie podlega opłacie skarbowej - 17 zł.

W przypadku, gdy pełnomocnikiem będzie Twój rodzic, dziecko, mąż, żona, rodzeństwo, dziadkowie lub wnuk, nie musisz za to płacić.

Opłaty możesz wnieść:

 • na konto Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, 26 9076 0008 2001 0000 0215 0002,
 • gotówką lub kartą płatniczą, w kasie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik.

  Termin i sposób załatwienia

Wymeldowanie następuje bezpośrednio po złożeniu formularza.

Jeśli chcesz otrzymać zaświadczenie potwierdzające zgłoszenie wymeldowania, zgłoś to w czasie składania wniosku.

W celu:

 • złożenia wniosku na dowód osobisty,
 • odbioru dowodu osobistego,
 • dokonania meldunku,
 • uzyskania nr PESEL (uchodźcy),
 • uzyskania zaświadczenia o zameldowaniu

należy zarejestrować się poprzez system internetowy w celu umówienia wizyty.


Tryb odwoławczy

Nie występuje.