Zarządzenie nr 12/2024 z dnia 30 stycznia 2024 r.
Kontrast Rozmiar tekstu

Zarządzenie nr 12/2024 z dnia 30 stycznia 2024 r.

w sprawie: powołania Pełnomocnika Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik do spraw wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy ora wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku