Zarządzenie nr 124/2023 z dnia 13 października 2023 r.
Kontrast Rozmiar tekstu

Zarządzenie nr 124/2023 z dnia 13 października 2023 r.

w sprawie: powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego o wartości wyższej niż próg unijny, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), zwanej dalej ustawy Pzp, pn.: „Odbiór i transport odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości pozostających w zorganizowanym przez Miasto i Gminę Kórnik systemie odbioru odpadów komunalnych w 2024 r.

Pełna treść zarządzenia