Kontrast Rozmiar tekstu

Zarządzenie nr 129/2022 z dnia 30 sierpnia 2022 r.

w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Kórnik za pierwsze półrocze 2022r., informacji o kształtowaniu wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2022 r.

Pełna treść zarządzenia