Zarządzenie nr 131/2021 z dnia 8 grudnia 2021 r. | Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Kórnik
Kontrast Rozmiar tekstu

Zarządzenie nr 131/2021 z dnia 8 grudnia 2021 r.

w sprawie: określenia sposobu przeprowadzenia analizy prawdopodobieństwa naruszenia prawa w ramach wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorców wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta i gminy Kórnik

Pełna treść zarządzenia