Zarządzenie nr 131/2022 z dnia 2 września 2022 r.
Kontrast Rozmiar tekstu

Zarządzenie nr 131/2022 z dnia 2 września 2022 r.

w sprawie: ogłoszenia wyników II otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta i Gminy Kórnik w roku 2022 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Pełna treść zarządzenia