Zarządzenie nr 139/2021 z dnia 16 grudnia 2021 r.
Kontrast Rozmiar tekstu

Zarządzenie nr 139/2021 z dnia 16 grudnia 2021 r.

w sprawie: naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do prac w Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta i Gminy Kórnik w roku 2022 w zakresie: pomocy społecznej; działalności na rzecz osób z niepełnosprawnością; działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; ratownictwa i ochrony ludności

Pełna treść zarządzenia

Załącznik do zarządzenia