Zarządzenie nr 140/2021 z dnia 16 grudnia 2021 r.
Kontrast Rozmiar tekstu

Zarządzenie nr 140/2021 z dnia 16 grudnia 2021 r.

w sprawie: naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do prac w Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta i Gminy Kórnik w roku 2022 w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu; wypoczynku dzieci i młodzieży

Pełna treść zarządzenia

Załącznik do zarządzenia