Zarządzenie nr 173/2022 z dnia 7 grudnia 2022 r.
Kontrast Rozmiar tekstu

Zarządzenie nr 173/2022 z dnia 7 grudnia 2022 r.

w sprawie: naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do prac w Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta i Gminy Kórnik w roku 2023 w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Pełna treść zarządzenia