Zarządzenie nr 174/2022 z dnia 7 grudnia 2022 r.
Kontrast Rozmiar tekstu

Zarządzenie nr 174/2022 z dnia 7 grudnia 2022 r.

w sprawie: naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do prac w Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta i Gminy Kórnik w roku 2023 w zakresie: pomocy społecznej, działalności na rzecz osób z niepełnosprawnością, działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, wypoczynku dzieci i młodzieży, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, ratownictwa i ochrony ludności, ochrony i promocji zdrowia

Pełna treść zarządzenia